Niño Feliz = Gelukkig kind

Niño Feliz is voor de kinderen in Santa Cruz een houvast, een noodrem.
Het is voor hen het verschil tussen eten krijgen of honger hebben.
Het is verzorgd worden als ze ziek zijn of helemaal achteruit gaan.
Het is spelen in een beschermde omgeving of ronddolen op straat.
Het is de kans krijgen om te studeren of eindigen in armoede.

Het is... een wereld van verschil !

Niño Feliz biedt kansen aan kinderen met minder financiële middelen. Ze geeft hen een integrale vorming en brengt waarden bij.

Niño Feliz steunt het kind, binnen zijn familiale omgeving, door te voldoen aan drie basisbehoeften: VOEDING, GEZONDHEID en OPVOEDING. Dit doet ze om fysieke, mentale en psychologische groei te verzekeren.

Het uiteindelijke resultaat is dat het kind niet op straat terechtkomt, waar het negatieve gewoonten zou aanleren en door de samenleving zou worden uitgesloten. Een kind dat intellectueel gestimuleerd wordt heeft een doel, krijgt een groter gevoel van eigenwaarde en kan een positieve stimulans zijn binnen zijn familie. De ouders van het kind kunnen eveneens verschillende opleidingen volgen zodat ze zichzelf verder ontplooien en hun kansen op een inkomen verhogen.