Schenk een kind een thuis

Aanvraag informatiepakket voor een persoonlijk peterschap

Uw gegevens

Voor een kind in Santa Cruz is een peter heel belangrijk. Het is vaak de enige kans om aan de neerwaartse spiraal van armoede te ontsnappen. Voor onze kinderen en studenten is het enorm bemoedigend en stimulerend te weten dat iemand aan de andere kant van de wereld om hen geeft.

In het dossier dat wij u toesturen, vindt u meer informatie over:
- de types peterschappen
- de betekenis van een peterschap voor een kind en een student
- wat een peterschap concreet inhoudt
- de unieke aanpak van Niño Feliz