Toen ik in november 2018 in Bolivia op missie was, is mij iets ongelooflijks overkomen.

Een man kwam samen met zijn vrouw bij de Stichting aan. Je zag direct dat dit voorname mensen waren. De man bleek inderdaad CEO te zijn van een groot internationaal bedrijf in Santa Cruz. Het koppel kwam langs met de boodschap dat ze willen instaan voor 20 peterschappen. U leest het goed: 20!
En dan maakte de man - Julio heet hij - zichzelf bekend.

"Ik was een begunstigde van de stichting vanaf het begin van de oprichting in 1991. De naam van mijn meter was Nicole. Ik ben zo dankbaar voor alles wat ze voor me heeft gedaan. Dankzij haar kon ik studeren, advocaat worden, mij verder specialiseren in economie en nu sta ik aan het hoofd van een groot bedrijf. Ik wil terug geven wat ik heb ontvangen en daarom kom ik vandaag met de vraag om 20 kinderen te mogen steunen."

Hij zei dat met zoveel emotie dat de tranen langs zijn wangen stroomden! 

Uit het verhaal van Julio blijkt dat de impact van een peterschap op een kind nog groter is dan we denken. Het gaat niet alleen om de directe steun onder de vorm van voeding, kledij, studiebegeleiding enz. Met Niño Feliz geven we kinderen en adolescenten ook een attitude mee. En dat is voor het leven. Als peter of meter leeft u voort in de kinderen die u steunt.

Marie-Christine Viaene