Ook dit jaar heeft vrijwilliger Marc Tassaert mooi werk afgeleverd met El Vive. Met dit verslag informeren we onze donateurs en geïnteresseerden jaarlijks over de werking en de besteding van de giften. We vinden het belangrijk dat je weet wat we doen met de steun die we van zoveel vrijgevige mensen ontvangen.

"Beste lezer

In deze woelige wereld zonder zekerheden blijft Niño Feliz een rots in de branding voor veel noodlijdende Bolivianen. Heel wat mensen hebben immers nog steeds het hart op de juiste plaats en blijven onze Stichting goedgezind. 

Lees deze “El vive!” en laat je daarvan overtuigen. Nik Grymonprez ging ter plaatse poolshoogte nemen en bezorgde ons een beklijvende getuigenis. Maar ook de Bolivianen laten van zich horen: mensen die sociale hulp kregen, doen hun relaas, jongeren die konden studeren dankzij de Stichting, schreven een pakkend dankwoord en ook het personeel uit Santa Cruz komt aan het woord. Aanvullend zijn er foto’s te bekijken van nieuwe huisjes, van de afzwaaiende studenten, enz.

Besluiten doen we traditioneel met de cijfers van de vzw Niño Feliz België, mooie resultaten waarmee fantastische projecten in Santa Cruz gefinancierd worden … dankzij jullie, de trouwe achterban van de Stichting.

Veel lees- en kijkgenot!
Marc Tassaert" 

Bekijk El Vive hier online. 

  • Wens je een gedrukt exemplaar te ontvangen, dan sturen we je dit graag toe.
  • Misschien wil je een familielid of een vriend laten kennismaken met Niño Feliz? Dan is El Vive een mooie start. Twee mogelijkheden: ofwel bezorg je ons het/de adres(sen) en wij sturen El Vive op in jouw naam, of we bezorgen jou het aantal exemplaren dat je wenst.