Consuelo Avila is coördinator van de dienst psychologie bij Niño Feliz. Ze getuigt over haar werk.

 

"Het is een droom om als psychologe te kunnen werken bij de Stichting. Al 17 jaar maakt onze dienst deel uit van Niño Feliz en in die tijd is er heel wat veranderd. Bij de start was onze agenda nagenoeg leeg: niemand had blijkbaar onze hulp nodig. Ze dachten dat psychologen er enkel waren voor zwakzinnigen.

Sinds zowat 7 jaar komen meer en meer families spontaan met hun problemen aankloppen. Ongeveer vier jaar geleden vonden ook de tieners - een moeilijke leeftijdsgroep - hun weg naar ons kantoor. Tegenwoordig eisen die 60 % van onze aandacht op. Dat de mensen spontaan komen aankloppen, is een overwinning voor de psychologische dienst.

Ons psychologisch werk behelst niet enkel diagnostiek en psychotherapie, wij houden ook educatieve workshops in eerstelijnspreventie : belangrijk in ons domein, want dit geeft ons de mogelijkheid om meer mensen te bereiken en hun vertrouwen te winnen. Ons publiek bestaat uit mensen met beperkte middelen, uit sociaal kwetsbare milieus en met weinig slaagkansen in hun leven. Het zijn gezinnen met meervoudige problemen: economische problemen, leermoeilijkheden en schoolmoeheid, verslavingen allerhande, huiselijk geweld, depressies, seksueel misbruik, enz.

Onze psychologische dienst bevordert de persoonlijke, familiale en sociale ontwikkeling. Hij creëert voor jongeren de ruimte om hun talenten te ontdekken. Door hiermee aan de slag te gaan, kunnen ze een productief en creatief leven ontwikkelen dat beantwoordt aan hun behoeften. Ze kunnen keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen voor hun doen en laten.

Een aanzienlijk deel van onze begunstigden gaat vooruit, denken we maar aan hen die hun studies afwerken en zij die studeren aan universtiteit of hogeschool. Zij worden veerkrachtige, sterke mensen die vechten tegen de vele uitdagingen om hun levensdoel te bereiken. Dit is mijn missie. Ik ben bereid me te blijven inzetten, ervan overtuigd hoe belangrijk de ontwikkeling van onze jongeren is om hun levenskwaliteit en die van hun gezinnen te verbeteren." (artikel verschenen in El Vive 2017)

Versta je Spaans? Dan zal dit filmpje waarin ze vertelt over de dienst psychologie je zeker ook interessere: https://vimeo.com/260484666