De unieke aanpak van Niño Feliz

Niño Feliz is een stichting te Santa Cruz in Bolivië gesticht door de Tieltse pater Luc Casaert (OMI). Ze heeft als doel de arme mensen en kinderen binnen hun familiale omgeving te ondersteunen op het vlak van drie basisnoden: voeding, gezondheid en integrale vorming.

Zo groeien de kinderen op fysiek, mentaal, psychologisch en spiritueel vlak en vermijden we dat ze op straat terechtkomen en door de maatschappij worden uitgesloten.

Niño Feliz ondersteunt de ouders om hun gevoel van eigenwaarde te verhogen door ze vorming te geven op technisch vlak. Dat laat hen toe een hoger inkomen en een betere levenskwaliteit te verwerven voor de ganse familie.
Niño Feliz werkt o.a. met een systeem van peterschappen waardoor ongeveer 1000 kinderen per dag een voedzame maaltijd krijgen. Elk gesteund kind wordt gevoed, verzorgd en begeleid tot het een diploma behaalt. Zo verbetert de levensstandaard van de gehele maatschappij.

Historiek

In 1990 startte pater Luc Casaert (OMI), een Vlaamse missionaris uit Tielt, in de parochie San Martin de Porres, Santa Cruz, Bolivië een project op om de armste kinderen te steunen in hun drie basisbehoeften: voeding, gezondheidszorg en opvoeding. Sinds 1991 wordt dit project door ons land gesteund in de vorm van peterschappen waarbij een peter of meter financiële steun biedt om een bepaald kind in die drie basisbehoeften te voorzien.

Vooral de grote financiële steun uit België zorgde ervoor dat van jaar tot jaar meer kinderen geholpen konden worden. In 1991 werd een eerste ‘comedor’ (refter) geopend met plaats om aan 150 kinderen een warme maaltijd te geven. De grote nood had tot gevolg dat meteen twee shiften moesten georganiseerd worden. Daarnaast werd een volledig sociaal centrum uitgebouwd en werden de kinderen geholpen via het uitdelen van uniformen, schoolboeken, schoolgerief, enz...

Voeding, gezondheidszorg & opvoeding

Vrij snel werd ervaren dat het helpen van kinderen in die drie basisbehoeften onvoldoende resultaat kon opleveren als de ouders niet bij deze opdracht betrokken werden. Als compensatie voor de steun die hun kinderen ontvangen, moeten de ouders regelmatig vergaderingen bijwonen rond opvoeding, hygiëne, en persoonsontwikkeling. Door het aanbieden van opleidingscursussen kunnen een aantal moeders zelf een inkomen verwerven. Zo werden een schoenmakerij en lederatelier en een opleiding voor schoonheidszorg opgestart. 

De ontwikkeling van die projecten leidde noodzakelijkerwijze tot het formaliseren van de werking in een FUNDACION NIÑO FELIZ die in mei 1996 erkend werd door de Boliviaanse overheid. De Belgische vzw was al eerder tot stand gekomen en de degelijkheid van haar organisatie en haar werking werd reeds in 1993 door het Ministerie van Financiën erkend met de toelating om giften fiscaal aftrekbaar te maken. Dat bevorderde de groei van de giften en gaf ons de kans nog meer steun te bieden.


Optimale controle

Ondertussen is Niño Feliz België uitgegroeid tot een vzw met een budget van ongeveer 400.000 €. De organisatie draait op een deeltijdse bediende (sinds einde 2010) en vrijwillige medewerkers waardoor de werkingskosten zo laag mogelijk blijven. Om een optimale controle over de uitgaven in Bolivië te hebben, vragen we niet alleen zeer gedetailleerde afrekeningen en verantwoordingsstukken, maar kijkt de afgevaardigd-bestuurder van de vzw ter plaatse, in Bolivië alles na.

Universitair dankzij Nino Feliz

In Bolivië is de Stichting ondertussen uitgegroeid tot een organisatie met een 70-tal personeelsleden, waaronder heel wat universitairen uit diverse richtingen. Velen onder hen behaalden een diploma dankzij Niño Feliz. De werking heeft intussen zeer diverse vormen aangenomen maar het uiteindelijke doel blijft hetzelfde: het verbeteren van de fysieke en psychische levensomstandigheden van de kinderen en hun families. Niño Feliz wil kansen bieden aan kinderen met minder financiële middelen, wil hen een integrale vorming en waarden bijbrengen, hen een degelijke voeding en medische zorgen aanbieden. Dit alles leidt tot gezonde, tevreden jongeren met een goed zelfbeeld die het leven aankunnen en een voorbeeld zijn voor vele anderen.

Tevens worden de plaatselijke noden bestudeerd en is er overleg over de voorgestelde budgetten waarvoor de hulp van ons land gevraagd wordt. De hulp is vooral nodig bij het opstarten en het opvolgen van projecten, de volledige realisatie ervan, het creëren van een blijvend karakter met een zelfbedruipende werking tot doel. De vzw België biedt dus financiële en structurele hulp met een rijke culturele uitwisseling als gevolg.

Garantie

De stichting neemt geen paternalistische houding aan: van alle begunstigden en hun families vraagt ze medewerking die streng wordt opgevolgd. Dit is een van de taken van de afgevaardigd bestuurder tijdens de jaarlijkse bezoeken. Zo kan Niño Feliz garanderen dat de financiële tussenkomst van de peters en milde schenkers correct wordt besteed. Tijdens het verblijf ter plaatse worden eventuele nieuwe noden geëvalueerd.